e-hvtd v2.0 (9175)

任賢 nhậm hiền, nhiệm hiền
♦Dùng người tài.