e-hvtd v2.0 (9175)

任用 nhậm dụng, nhiệm dụng
♦Dùng tới, giao phó chức vụ. ☆Tương tự: ủy nhậm .