e-hvtd v2.0 (9175)

亂世 loạn thế
♦Thời đại rối loạn. ◇Hoài Nam Tử : Thánh nhân bột nhiên nhi khởi, nãi thảo cường bạo, bình loạn thế, di hiểm trừ uế, dĩ trọc vi thanh, dĩ nguy vi ninh , , , , , (Binh lược ) Bậc thánh nhân phấn khởi xuất hiện, đánh dẹp cường bạo, làm yên đời loạn lạc, diệt trừ hiểm ác, thay đục thành trong, đổi nguy hiểm thành an ninh.
♦☆Tương tự: trọc thế .
♦★Tương phản: thái bình , thịnh thế .