e-hvtd v2.0 (9175)

亂軍 loạn quân
♦Binh lính thua trận, chạy lộn xộn.