e-hvtd v2.0 (9175)

亂離 loạn li
♦Gặp lúc chiến tranh phải chạy trốn, lìa tan.