e-hvtd v2.0 (9175)

亂黨 loạn đảng
♦Nhóm người gây rối trong nước.