e-hvtd v2.0 (9175)

享福 hưởng phúc
♦Được phúc, đời sống yên vui sung sướng.