e-hvtd v2.0 (9175)

下賜 hạ tứ
♦Ban cho kẻ dưới.
♦Lời nói khiêm khi nhận vật gì của người khác cho mình.