e-hvtd v2.0 (9175)

丹麥 đan mạch
♦Tên một nước ở Bắc Âu (Denmark), gọi tắt là nước Đan .