e-hvtd v2.0 (9175)

默哀 mặc ai
♦Nghi lễ đứng cung kính cúi đầu im lặng, trong lòng mang niềm thương xót. ◎Như: đại gia mặc ai nhất phân chung mọi người mặc niệm trong một phút đồng hồ.