e-hvtd v2.0 (9175)

鵬鷃 bằng yến
♦Chim bằng to bay xa vạn dặm ngang trời xanh, chim yến nhỏ nhảy nhót trong đám cỏ bồng. Nghĩa bóng: Trí lực nhỏ không thể so sánh với trí lực lớn (Xem Trang Tử , Tiêu dao du ).