e-hvtd v2.0 (9175)

鵬程 bằng trình
♦Đường bay của chim bằng. Tỉ dụ tiền trình xa rộng. ◎Như: bằng trình vạn lí . § Nay thường dùng làm lời nói tặng lúc chia tay đi xa.