e-hvtd v2.0 (9175)

鯤鵬 côn bằng
♦Trang Tử giả thác một loài cá và một loài chim rất to. Nghĩa bóng: Vật cực lớn. (Xem Trang Tử , Tiêu Dao Du )