e-hvtd v2.0 (9175)

高尚 cao thượng
♦Vượt trên bậc thường.