e-hvtd v2.0 (9175)

骨盆 cốt bồn
♦Xương chậu (của người hoặc động vật có xương sống).