e-hvtd v2.0 (9175)

骨灰 cốt khôi
♦Xương động vật đốt cháy thành tro. § Có thể dùng chế tạo lân tinh hoặc làm phân bón.
♦Tro còn lại của xác người chết đem thiêu.