e-hvtd v2.0 (9175)

公益 công ích
♦Lợi ích chung cho xã hội. ☆Tương tự: tư lợi .