e-hvtd v2.0 (9175)

鞠子 cúc tử
♦Trẻ con nhỏ dại. § Cũng như trĩ tử . ◇Thư Kinh : Vô di cúc tử tu (Khang cáo ) Không (biếng nhác mà) để lại xấu hổ cho con trẻ của ta.