e-hvtd v2.0 (9175)

革故鼎新 cách cố đỉnh tân
♦Bỏ cái xấu cũ, dựng nên cái mới. Thường chỉ sửa đổi triều chính hoặc thay đổi triều đại.