e-hvtd v2.0 (9175)

露喉 lộ hầu
♦Cục xương ở trước cổ lồi ra, thấy rõ.