e-hvtd v2.0 (9175)

霓裳 nghê thường
♦Quần áo của thần tiên. § Tương truyền thần tiên lấy mây làm áo. ◇Khuất Nguyên : Thanh vân y hề bạch nghê thường, Cử trường thỉ hề xạ thiên lang , (Cửu ca , Đông quân ).
♦Mượn chỉ vân vụ, hơi mây.
♦Áo múa phất phới nhẹ nhàng uyển chuyển. ◇Bạch Cư Dị : Quý phi uyển chuyển thị quân trắc, Thể nhược bất thăng châu thúy phồn. Đông tuyết phiêu diêu cẩm bào noãn, Xuân phong đãng dạng nghê thường phiên , . , (Giang Nam ngộ Thiên Bảo Lạc tẩu ).
♦Mượn chỉ vũ nữ.
♦Y phục của đạo sĩ.
♦Nói tắt của Nghê thường vũ y khúc . ◇Bạch Cư Dị : Khinh lũng mạn niên mạt phục khiêu, Sơ vi Nghê Thường hậu Lục Yêu , (Tì bà hành ) Nắn nhẹ nhàng, bấm gảy chậm rãi rồi lại vuốt, Lúc đầu là khúc Nghê Thường, sau đến khúc Lục Yêu.