e-hvtd v2.0 (9175)

震汗 chấn hãn
♦Sợ toát mồ hôi. ◇Tân Đường Thư : (Tống) Chi Vấn đắc chiếu chấn hãn, đông tây bộ, bất dẫn quyết , 西, (Tống Chi Vấn truyện ).