e-hvtd v2.0 (9175)

不和 bất hòa
♦Không hòa thuận, có xích mích. ◇Sử Kí : Quốc loạn, thượng hạ bất thân, phụ tử bất hòa , , (Tuần lại liệt truyện ) Nước rối loạn, trên dưới không thân thiết, cha con không hòa mục.
♦Không phù hợp.
♦Không điều hòa. ◇Quản Tử : Âm dương bất hòa, phong vũ bất thì , (Thất thần thất chủ ) Âm dương không điều hòa, gió mưa không phải lúc.
♦Không vui vẻ. ◇Sử Kí : Thái hậu bất hòa chi sắc thiểu giải (Triệu thế gia ) Nét mặt không vui của thái hậu mới thư giãn một chút.
♦Không khỏe, thân thể không được dễ chịu. ◇Thuyết Đường : Ca ca quý thể bất hòa, hà tất câu thử cố sáo? , (Đệ lục hồi) Anh trong người không được khỏe khoắn, sao cứ câu nệ thói cũ?