e-hvtd v2.0 (9175)

飽食 bão thực
♦Ăn no. ◇Trang Tử : Xảo giả lao nhi tri giả ưu, vô năng giả vô sở cầu, bão thực nhi ngao du , , (Liệt Ngự Khấu ) Kẻ khéo thì nhọc nhằn mà kẻ khôn thì lo lắng, kẻ không tài cán không mong muốn gì cả, ăn no rồi đi rong chơi.