e-hvtd v2.0 (9175)

隻身 chích thân
♦Một mình lẻ loi.