e-hvtd v2.0 (9175)

隱秘 ẩn bí
♦§ Cũng viết là ẩn bí .
♦Che kín, không hiển lộ.
♦Sự tình bí mật.