e-hvtd v2.0 (9175)

隱相 ẩn tướng
♦Nét đặc biệt trên thân thể, ở chỗ kín đáo, người ngoài không thấy được.