e-hvtd v2.0 (9175)

隱形 ẩn hình
♦Che giấu hình thể. ◇Tấn Thư : Thiện ca vũ, hựu năng ẩn hình nặc ảnh , (Ẩn dật truyện , Hạ Thống truyện ).