e-hvtd v2.0 (9175)

隔越 cách việt
♦Cách nhau rất xa. ◇Thái Diễm : Đồng thiên cách việt hề như Thương Sâm, Sanh tử bất tương tri hề hà xứ tầm , (Hồ già thập bát phách ) Cùng trời mà cách xa nhau hề như sao Thương với sao Sâm, Sống chết không biết nhau hề tìm nơi đâu.
♦Siêu việt, vượt quá giới hạn.