e-hvtd v2.0 (9175)

鐘點 chung điểm
♦Giờ đồng hồ (bằng 60 phút).