e-hvtd v2.0 (9175)

鐘磬 chung khánh
♦Chuông và khánh, hai thứ nhạc khí dùng làm lễ.
♦Chuông và khánh, mượn chỉ lễ nhạc.
♦Chuông và khánh, pháp khí Phật giáo. ◇Ba Kim : Hốt nhiên nhất trận chung khánh thanh hòa niệm phật thanh tống tiến tha đích nhĩ lí lai (Thu ) Bỗng nhiên một hồi chuông và khánh cùng tiếng niệm Phật đưa đến trong tai.