e-hvtd v2.0 (9175)

錦還 cẩm hoàn
♦Mặc áo gấm trở về. Chỉ sự thành đạt. Cũng nói ý cẩm hoàn hương .