e-hvtd v2.0 (9175)

錦雞 cẩm kê
♦Một loài chim giống như chim trĩ, lưng và đuôi lông vàng rất đẹp. § Cũng gọi là kim kê .