e-hvtd v2.0 (9175)

錦繡 cẩm tú
♦Gấm thêu. Nghĩa bóng: Vải lụa quý đẹp.
♦Nghĩa bóng: Vật quý báu.
♦Tươi đẹp. Như cẩm tú giang sơn non sông gấm vóc.