e-hvtd v2.0 (9175)

睦誼 mục nghị
♦Giao hảo thân ái. § Thường dùng về bang giao.