e-hvtd v2.0 (9175)

鄙笑 bỉ tiếu
♦Chê cười khinh rẻ.