e-hvtd v2.0 (9175)

公元 công nguyên
♦Tây lịch, khởi đầu từ ngày chúa Giê-Su giáng sinh. § Cũng gọi là tây nguyên 西.