e-hvtd v2.0 (9175)

轉燭 chuyển chúc
♦Đổi cây đuốc (hay cây nến).
♦Nghĩa bóng: Chỉ việc đời thay đổi mau chóng.