e-hvtd v2.0 (9175)

賑贍 chẩn thiệm
♦Cứu tế giúp đỡ.