e-hvtd v2.0 (9175)

賑貧 chẩn bần
♦Cứu giúp người nghèo.