e-hvtd v2.0 (9175)

賑款 chẩn khoản
♦Khoản tiền để cứu tế. ◎Như: giá thứ thủy tai đích chẩn khoản, dĩ do tương quan đan vị bát cấp tai dân , .