e-hvtd v2.0 (9175)

賑救 chẩn cứu
♦Chẩn tế cứu trợ, đem tiền bạc giúp đỡ người nghèo nàn, thiếu thốn, bị tai hoang.