e-hvtd v2.0 (9175)

賑捐 chẩn quyên
♦Quyên tiền của để cứu trợ.
♦Đời Thanh cho phép người ta bỏ tiền ra mua chức quan, thường dùng vào việc cứu tế tai họa trong nước, gọi là chẩn quyên .