e-hvtd v2.0 (9175)

負責 phụ trách
♦Gánh vác, giữ trách nhiệm.
♦Có tinh thần trách nhiệm. ◇Lão Xá : Nhi tử Thiên Hựu thị cá phụ trách nhậm đích nhân (Tứ thế đồng đường , Tam ) Thiên Hựu con trai ông là một người rất có tinh thần trách nhiệm.
♦Mắc nợ. § Cũng như phụ trái