e-hvtd v2.0 (9175)

豐衣足食 phong y túc thực
♦Sung túc, ăn mặc đầy đủ. ◇Hồng Lâu Mộng : Na Cầm cô nương Mai gia thú liễu khứ, thính kiến thuyết thị phong y túc thực đích ngận hảo , (Đệ nhất nhất bát hồi) Cô Bảo Cầm thì nhà họ Mai cưới về rồi, nghe nói trong nhà ăn mặc đầy đủ, cũng rất tốt.