e-hvtd v2.0 (9175)

變遷 biến thiên
♦Biến hóa, đổi dời. ☆Tương tự: biến động , biến hóa .