e-hvtd v2.0 (9175)

變化 biến hóa
♦Thay đổi tính chất hoặc hình thái của sự vật. ◇Đỗ Phủ : Thương thiên biến hóa thùy liệu đắc, Vạn sự phản phúc hà sở vô , (Đỗ quyên hành ).