e-hvtd v2.0 (9175)

諸父 chư phụ
♦Chỉ chung chú hoặc bác trai.