e-hvtd v2.0 (9175)

診脈 chẩn mạch
♦Bắt mạch. § Để chẩn đoán bệnh tình. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiểu tư môn tẩu khứ, tiện thỉnh liễu cá tính Hồ đích thái y, hào khiếu Quân Vinh, tiến lai chẩn mạch. Liễu thuyết thị kinh thủy bất điều, toàn yếu đại khán bổ , 便, , . 調, (Đệ lục thập cửu hồi).