e-hvtd v2.0 (9175)

計算機 kế toán cơ
Kế toán cơ máy tính (tiếng Anh: computer).