e-hvtd v2.0 (9175)

褊急 biển cấp
♦Độ lượng hẹp hòi, tính tình nóng nảy.