e-hvtd v2.0 (9175)

補血 bổ huyết
♦Tăng gia hồng huyết cầu, làm cho máu tốt.